ترجمه حکمت 19 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ، عَثَرَ بِأَجَلِهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

ره آورد شوم هواپرستى

و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در پى آرزوى خويش تازد، مرگ او را از پاى در آورد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر كه عنان مركب آرزو را رها كند و در پى آن بشتابد مرگش بلغزاند و بر زمين زند.

و آن حضرت فرمود: آن كه در پى آرزويش بشتابد به اجل خويش به سر درآيد.

[و فرمود:] هر كه همراه آرزوى خويش تازد، مرگش به سر در اندازد.

امام عليه السّلام (در نكوهش آرزوى دراز) فرموده است:

هر كه دنبال آرزوى خود بشتابد و مهارش را رها كند مرگ او را مى لغزاند (به آرزويش نرسيده مى ميرد، پس در پى آرزوهاى دراز نرويد و از مرگ غافل نباشيد).

امام(عليه السلام) فرمود: کسى که در مسير آرزوهايش گام بردارد در (دام) مرگ خواهد افتاد!