ترجمه حکمت 206 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ، أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِل.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ره آورد حلم و بردبارى

و درود خدا بر او، فرمود: نخستين پاداش بردبار از بردبارى اش آن كه مردم در برابر نادان، پشتيبان او خواهند بود.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): نخستين پاداشى كه بردبار از بردباريش مى گيرد، اين است، كه مردم در برابر نادانان حمايتش مى كنند.

و آن حضرت فرمود: اول پاداشى كه بردبار از بردباريش مى برد آن است كه مردم در مقابل جاهل يارش مى شوند.

[و فرمود:] نخستين عوض بردبار از بردبارى خود آن بود كه مردم برابر نادان يار او بوند.

امام عليه السّلام (در سود بردبارى) فرموده است:

نخستين عوض و سود بردبار از بردباريش آنست كه مردم (هنگام زد و خورد او) در برابر جاهل و نابردبار ياورانش ميشوند.

امام(عليه السلام) فرمود: نخستين نتيجه اى كه شخص بردبار از بردبارى خود مى برد اين است كه مردم در برابر جاهل و نادان از وى حمايت خواهند كرد.