ترجمه حکمت 238 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا، وَ شَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

مشكلات تشكيل خانواده

و درود خدا بر او، فرمود: زن و زندگى، همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اينكه چاره اى جز بودن با او نيست.(1)


  1. این فرمایش حضرت ضرب المثل است، چنان که در فارسی می گویند:(( زن و فرزند دردسر است و بی دردسر هم نمی شود زندگی کرد))، یعنی ازدواج مسؤولّیت آور است.
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): زن همه اش بدى است و بدترين چيزى كه در اوست اين است كه از او چاره اى نيست.

و آن حضرت فرمود: همه چيز زن شرّ است، و بدتر از آن اينكه از وجودش چاره اى نيست. (منظور زنانى هستند كه تعهّد و وفا و حيا و صفا ندارند.)

[و فرمود:] زن همه اش بدى است و بدتر چيز او اين كه از او چاره نيست.

امام عليه السّلام (در نكوهش زن) فرموده است:

همه چيز زن (احوال و صفاتش) بد است و بدتر چيزيكه در او است آنست كه (مرد را) چاره اى نيست از (بودن با) او.

امام(عليه السلام) فرمود: تمامى وجود زن (زنان تربيت نايافته) شرّ است و بدترين چيزى كه در اوست اين كه از وجودش چاره اى نيست.