ترجمه حکمت 258 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اقتصادی 

صدقه و توانگرى

و درود خدا بر او، فرمود: هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت كنيد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر گاه تنگدست شديد با دادن صدقه با خداى تعالى سودا كنيد.

و آن حضرت فرمود: هرگاه تهيدست شديد با خداوند به وسيله صدقه دادن معامله كنيد.

[و فرمود:] چون تنگدست شديد به صدقه دادن با خدا سودا كنيد.

امام عليه السّلام (در ترغيب ببخشش در راه خدا) فرموده است:

هرگاه تنگدست شديد بصدقه دادن (به مستمندان) با خدا سودا كنيد (هر اندازه مى توانيد در راه او انفاق نمائيد كه صدقه وسيله توانگر شدن است چنانكه جلوگير از بلاها و گرفتاريها و پيشآمدها است).

امام عليه السلام فرمود: هر زمان فقير شديد، با خداوند از طريق صدقه دادن (در راه او) تجارت (پرسود) كنيد.