ترجمه حکمت 284 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی اخلاقی 

دانش نابود كننده عذرها

و درود خدا بر او، فرمود: دانش، راه عذر تراشى را بر بهانه جويان بسته است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): علم راه بهانه جويان را مى بندد.

و آن حضرت فرمود: دانش راه عذر را بر بهانه جويان بسته است.

[و فرمود:] علم راه عذر بر بهانه جويان بسته است.

امام عليه السّلام (در اينكه علم راه عذر را مى بندد) فرموده است:

علم و دانستن (احكام دين) راه بهانه بهانه جويان را (كه مى گويند: خدا كريم است و رحيم و نيازى برنج و بندگى ما ندارد) مى بندد (پس هر كه با دين و كتاب و رسول آشنا شد عذر و بهانه اش پذيرفته نيست).

امام عليه السلام فرمود: علم و آگاهى، راه را بر (بهانه جويان و) آنها كه تعلّل مى ورزند بسته است.