ترجمه حکمت 294 نهج البلاغه

وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ (علیه السلام): مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی 

فاصله ميان شرق و غرب

و درود خدا بر او، (از فاصله ميان مشرق و مغرب پرسيدند، فرمود:) به اندازه يك روز رفتن خورشيد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

از او فاصله مشرق و مغرب را پرسيدند، فرمود: به قدر يك روز سير خورشيد.

از مسافت ميان مشرق و مغرب از حضرتش پرسيدند، آن حضرت فرمود: مسير يك روز خورشيد است.

[و كسى از وى مسافت ميان مشرق و مغرب را پرسيد فرمود:] به اندازه يك روز رفتن خورشيد.

از امام عليه السّلام مسافت و دورى ميان مشرق و مغرب را پرسيدند، پس آن حضرت (در تعيين مسافت بين آنها) فرموده است:

باندازه سير و گردش يك روز خورشيد است (اين پاسخ را جواب اقناعى گويند يعنى پرسنده را خوشنود مى گرداند و اين براى آنست كه فهم پرسنده بدرك تحقيق آن نمى رسد).

از امام عليه السلام درباره فاصله ميان مشرق و مغرب سؤال كردند. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: به اندازه مسير يك روز خورشيد است.