ترجمه حکمت 297 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ضرورت عبرت گرفتن

و درود خدا بر او، فرمود: عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): چه بسيار است پندها و چه اندك اند، پند پذيرندگان.

و آن حضرت فرمود: چه فراوان است عبرتها، و چه اندك اند عبرت گيران.

[و فرمود:] پندها چه بسيار است و پند گرفتن چه اندك به شمار.

امام عليه السّلام (در باره پند نپذيرفتن) فرموده است:

چه بسيار است عبرتها و پندها (از روزگار و پند دهندگان) و چه كم است پند پذيرفتن.

امام عليه السلام فرمود: اسباب عبرت، بسيار است ولى عبرت گيرنده كم است.