ترجمه حکمت 309 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی معنوی 

ارزش گمان مؤمن

و درود خدا بر او، فرمود: از گمان مؤمنان بپرهيزيد كه خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): از گمانهاى مؤمنان بپرهيزيد، زيرا خداوند حق را بر زبانهاى ايشان نهاده است.

و آن حضرت فرمود: از گمانهاى اهل ايمان پروا كنيد، كه خداوند حق را بر زبان آنان نهاده است.

[و فرمود:] از گمانهاى مردم با ايمان بپرهيزيد كه خدا حق را بر زبان آنان نهاده است.

امام عليه السّلام (در باره زيركى مؤمن) فرموده است:

از گمانهاى مؤمنين بپرهيزيد (بآن اهميّت دهيد) كه خداوند حقّ و راستى را بر زبانهاى آنان قرار داده (پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده است: «اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور اللّه» يعنى از زيركى مؤمن و درك او باطن را از ظاهر بپرهيزيد و گفته او را درست پنداريد زيرا او بنور خدا و آنچه او به زبانش افاضه مى فرمايد نگاه ميكند و مى گويد).

امام عليه السلام فرمود: از فراست و گمان افراد باايمان برحذر باشيد، زيرا خدا حق را بر زبان (و فكر) آنها قرار داده است.