ترجمه حکمت 313 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): وَ فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی 

جامعيّت قرآن

و درود خدا بر او، فرمود: در قرآن اخبار گذشتگان، و آيندگان، و احكام مورد نياز زندگى تان وجود دارد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): در قرآن خبرهاى پيشينيان شماست و خبرهاى آنها كه پس از شما مى آيند و نيز در آن است، حكم روابط ميان شما.

و آن حضرت فرمود: خبر آنچه پيش از شما و بعد از شماست، و نيز دستور زندگى شما در قرآن است.

[و فرمود:] در قرآن است خبر آنچه پيش از شما بود، و خبر آنچه پس از شماست، و حكم آنكه چگونه بايدتان زندگى نمود.

امام عليه السّلام (در ترغيب به خواندن و فهميدن قرآن) فرموده است:

در قرآن است خبر آنچه پيش از شما است (از احوال گذشتگان) و خبر آنچه بعد از شما است (از احوال قبر و برزخ و قيامت) و حكم آنچه بين شما است (از واجب و حرام و مستحبّ و مكروه و مباح).

امام عليه السلام فرمود: در قرآن، اخبار پيشينيان و حوادث آينده و حكم و دستور مربوط به شما آمده است.