ترجمه حکمت 324 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اعتقادی اخلاقی تربیتی 

خداترسی در خلوتگاهها

و درود خدا بر او، فرمود: از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى كند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): از نافرمانى خداى در نهانجاى بترسيد. زيرا آنكه شاهد اعمال است، همو داورى كند.

و آن حضرت فرمود: از نافرمانى خدا در خلوتها پروا كنيد، كه بيننده همان حكم كننده است.

[و فرمود:] از نافرمانى خدا در نهانها بپرهيزيد چه آن كه بيننده است هم او داورى كننده است.

امام عليه السّلام (در ترغيب به دورى از گناهان) فرموده است:

از گناهان خدا در پنهانيها (هم) بپرهيزيد كه گواه خود حكم كننده است (اگر معصيت در پنهان انجام گيرد و گواه نباشد خدا هم گواه است و هم حكم كننده و گواه كه حاكم باشد از گواهى ديگرى بى نياز است).

امام عليه السلام فرمود: از عصيان خداوند در خلوتگاهها بپرهيزيد، چراكه شاهد، همان حاكم و دادرس است.