ترجمه حکمت 329 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ، أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاق اجتماعی 

بى نيازى از عذر خواهى

و درود خدا بر او، فرمود: بى نيازى از عذر خواهى، گرامى تر از عذر راستين است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

بى نيازى از عذر آوردن، بهتر از عذر آوردن از روى راستى است.

و آن حضرت فرمود: بى نيازى از عذر، از عذر موجّه ارجمندتر است.

[و فرمود:] بى نياز از عذر بودن ارجمندتر تا از روى راستى عذر آوردن.

امام عليه السّلام (در ستودن بهانه نداشتن) فرموده است:

بى نيازى از عذر آوردن از راست و بجا بودن آن ارجمندتر است (اگر چنان رفتار كنى كه بعذر آوردن نيازمند نشوى بهتر است از اينكه ناچار گردى از آوردن آن هر چند راست گوئى و عذرت بجا و پذيرفته باشد زيرا عذر آوردن نوعى از ذلّت و خوارى است).

امام عليه السلام فرمود: بى نياز بودن از عذرخواهى، بهتر از عذر صادقانه و مقبول است. (اشاره به اينكه اگر خطايى نكنى كه نياز به عذرخواهى داشته باشى بهتر از ارتكاب خطاى توأم با عذر مقبول است).