ترجمه حکمت 401 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ، أَمْنٌ مِنْ غَوَائِلِهِمْ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ضرورت هماهنگى با مردم

و درود خدا بر او، فرمود: هماهنگى در اخلاق و رسوم مردم، ايمن ماندن از دشمنى و كينه هاى آنان است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): موافقت با مردم در خلق و خويشان، سبب ايمنى است از آسيبشان.

و آن حضرت فرمود: هماهنگى با اخلاق مردم سپر ايمنى است در برابر كينه هايشان.

[و فرمود:] آميزگارى با مردمان ايمنى است از گزند آنان.

امام عليه السّلام (در باره همرنگ جماعت بودن) فرموده است:

نزديك شدن بمردم در اخلاقشان (مانند آنان در امر زندگانى رفتار نمودن موجب) ايمنى است از كينه هاشان (چون كسيكه با مردم همرنگ باشد در امورى كه بر خلاف دين و مذهب نيست او را دوست داشته و كينه اش را در دل نمى گيرند).

امام عليه السلام فرمود: هماهنگى (معقول) با مردم در اخلاقشان سبب ايمنى از كينه توزى و دشمنى آن هاست.