ترجمه حکمت 403 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ، خَذَلَتْهُ الْحِيَلُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی اخلاقی 

پرهيز از كارهاى گوناگون

و درود خدا بر او، فرمود: كسى كه به كارهاى گوناگون پردازد، خوار شده، پيروز نمى گردد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): كسى كه به كارهاى گوناگون مى پردازد، چاره سازيهايش كارسازش نتواند بود.

و آن حضرت فرمود: آن كه خود را به كارهاى مختلف در اندازد تدبيرها او را واگذارند.

[و فرمود:] آن كه پى چاره هاى گونه گون تازد، چاره جويى كار او را نسازد.

امام عليه السّلام (در زيان همه كاره بودن) فرموده است:

كسيكه بكار مختلف پردازد (بخواهد كارهاى گوناگون بنمايد) چاره سازيها او را واگزارند (از حيله هايش نتيجه نمى برد و فيروزى نمى يابد).

امام(عليه السلام) فرمود: كسى كه به كارهاى مختلف بپردازد نقشه ها و تدبيرهايش به جايى نمى رسد.