ترجمه حکمت 418 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ره آورد حلم

و درود خدا بر او، فرمود: حلم و بردبارى، خويشاوندى است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بردبارى همچون عشيره است.

و آن حضرت فرمود: بردبارى براى انسان چون قبيله است.

[و فرمود:] بردبارى -همچون- قبيله است -و نزديكان كه فراهم كند مردم را براى يارى انسان-.

امام عليه السّلام (در سود بردبارى) فرموده است:

بردبارى قبيله است (چون بردبار را از آزار دشمن نگاه مى دارد چنانكه قبيله و خويشاوند شخص را نگهدارى ميكنند، يا چون بر اثر بردبارى مردم دوست و ياور او ميشوند بآن ماند كه صاحب قبيله شده است).

امام(عليه السلام) فرمود: حلم همچون يك قوم و قبيله است (در يارى كردن انسان در مقابل سفيهان).