ترجمه حکمت 438 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی اجتماعی 

جهل و دشمنى

و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمن آنند كه نمى دانند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): مردم دشمن چيزهايى هستند كه نمى دانند.

و آن حضرت فرمود: مردم دشمن آن چيزى هستند كه نمى دانند. (تكرار شماره 172)

[و فرمود:] مردم دشمن آنند كه نمى دانند.

امام عليه السّلام (در نكوهش نادانى) فرموده است:

«النّاس ...» (تا آخر، اين فرمايش بى كم و زيادة همان فرمايش يك صد و شصت و سوم است كه ترجمه و شرحش بيان شد).

امام(عليه السلام) فرمود: مردم دشمن چيزى هستند كه نمى دانند!