ترجمه حکمت 457 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ؛ طَالِبُ عِلْمٍ، وَ طَالِبُ دُنْيَا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اقتصادی 

تشنگان مال و علم

و درود خدا بر او، فرمود: دو گرسنه هرگز سير نشوند: جوينده علم و جوينده مال.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): دو گرسنه اند كه هيچگاه سير نشوند: طالب علم و طالب دنيا.

و آن حضرت فرمود: دو گرسنه اند كه سير نمى شوند: طالب علم و طالب دنيا.

[و فرمود:] دو آزمندند كه سير نشوند. آن كه علم آموزد، و آن كه مال اندوزد.

امام عليه السّلام (در باره خواهان علم و دنيا) فرموده است:

دو خورنده هستند كه سير نمى شوند: خواهان علم (كه هر چه بر او كشف و هويدا شود باز مى خواهد مجهول ديگرى را معلوم نمايد) و خواهان دنيا (كه آنچه از كالاى دنيا بيايد باز مى خواهد كالاى ديگرى بدست آورد).

امام(عليه السلام) فرمود: دو گرسنه اند كه هرگز سير نمى شوند: طالب علم و طالب دنيا.