ترجمه حکمت 477 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): أَشَدُّ الذُّنُوبِ، مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اعتقادی 

بزرگ ترين گناه

و درود خدا بر او، فرمود: سخت ترين گناهان، گناهى است كه گناهكار آن را سبك شمارد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): سخت ترين گناه، گناهى است كه گناهكار حقيرش شمارد.

و آن حضرت فرمود: سخت ترين گناهان گناهى است كه گنه كار آن را ناچيز بشمارد. (تكرار شماره 348)

[و فرمود:] سخت ترين گناهان گناهى بود كه گناهكار آن را سبك شمارد.

امام عليه السّلام (در باره گناه) فرموده است:

«أشدّ الذّنوب ما استخفّ ...» (تا آخر، اين فرمايش عينا همان فرمايش سيصد و چهلم است كه ترجمه و شرحش گذشت جز آنكه در آن «ما استهان» بجاى «ما استخفّ» بيان شده و معنى هر دو يكى است).

امام(عليه السلام) فرمود: بدترين و خطرناك ترين گناهان گناهى است كه مرتكب شونده آن، آن را كوچك بشمرد.