ترجمه خطبه 61 نهج البلاغه

لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ، كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ.

[قال الشريف: يعني معاوية و أصحابه].

ترجمه: محمد دشتی (ره)

در سال 38 هجرى، پس از پايان جنگ نهروان، نسبت به آينده خوارج فرمود

نهى از كشتار خوارج

بعد از من با خوارج نبرد نكنيد، زيرا كسى كه در جستجوى حق بوده و خطا كرد، مانند كسى نيست كه طالب باطل بوده و آن را يافته است.

(سید رضی می گوید: منظور امام از گروه دوم معاويه و ياران او هستند).

سیاسی نظامی عقیدتی 
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و آن حضرت فرمود در باب خوارج:

پس از من خوارج را مكشيد. زيرا كسى كه خواستار حق بوده و به طلب آن برخاسته و به خطا رفته، همانند كسى نيست كه به طلب باطل برخيزد و به آن دست يابد.

[سید رضی: مراد معاويه است و اصحاب او].

گفتار آن حضرت است در باره خوارج:

پس از من خوارج را نكشيد، چون كسى كه حق را بجويد و اشتباه كند مانند كسى نيست كه باطل را بخواهد و آن را بيابد.

منظور حضرت از باطل خواه، معاويه و اصحاب اوست.

و آن حضرت فرمود:

پس از من خوارج را مكشيد. چه آن كه به طلب حقّ در آيد و راه خطا پيمايد همانند آن نيست كه باطل را طلبد و بيابد -و بدان دست گشايد-.

[معاويه و اصحاب او مقصود است].

امام عليه السّلام در باره خوارج فرمود:
(1) بعد از من خوارج را نكشيد، زيرا كسيكه مى خواسته حقّ را بدست آورد و خطاء كرده (گمراه شده) مانند كسى نيست كه در راه باطل قدم نهاده و آنرا در يافته.
(سيّد رضىّ فرمايد:) منظور حضرت (از جمله «من طلب الباطل فأدركه» يعنى كسيكه باطل را خواسته و آنرا دريافته) معاويه و پيروان او است. (حضرت از كشتن خوارج نهى فرموده براى اينكه مقصود اصلى آنها بدست آوردن حقّ بوده، و ليكن براى رسيدن بآن براه خطاء افتاده گمراه شدند، و البتّه چنين كسانى سزاوار كشتن نيستند بخلاف معاويه و يارانش كه مقصود اصلى آنان باطل بوده و آنها را بايد كشت، چنانكه در سخن پنجاه و ششم فرمود: «فاقتلوه» يعنى معاويه را بكشيد. و امّا اينكه آن حضرت خوارج را كشت و كشتنشان را بعد از خود نهى فرمود براى اين بود كه آنها پيشقدم در جنگ با آن بزرگوار شده و فتنه و فساد كرده مردم را به بدعتهاى خويش دعوت نموده نيكان را بقتل مى رساندند مانند عبد اللّه ابن خبّاب كه از اصحاب امير المؤمنين بود او را كشتند و شكم زنش را كه آبستن بود دريدند. پس نهى از كشتن ايشان در صورتيست كه فتنه و فساد بر پا نكنند و خون ناحقّ نريزند و اقدام بجنگ ننمايند).

بعد از من با خوارج نبرد نکنيد! زيرا کسى که در جستجوى حق بوده و خطا کرده، همانند آن کس که طالب باطل بوده و آن را بدست آورده است، نمى باشد.