ترجمه حکمت 148 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی علمی 

نقش سخن در شناخت انسان (رفتار شناسى)

و درود خدا بر او، فرمود: انسان زير زبان خود پنهان است.(1)


1. مولوی: آدمی مخفی است در زیر زبان *** این زبان پرده است بر درگاه جان

سعدی: تا مرد سخن نگفته باشد *** علم و هنرش نهفته باشد. (( گلستان ))

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): آدمى در زير زبان خود پنهان است.

و آن حضرت فرمود: شخصيت مرد در زير زبانش پنهان است.

[و فرمود:] آدمى نهفته در زير زبان خويش است.

امام عليه السّلام (در باره گفتار) فرموده است:

مرد در زير زبان خود پنهان است (تا سخن نگويد شناخته نشود).

امام(عليه السلام) فرمود: انسان زير زبان خود پنهان است (و تا سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد).