ترجمه حکمت 16 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ، حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اعتقادی معنوی 

شناخت جايگاه جبر و اختيار

و درود خدا بر او، فرمود: كارها چنان در سيطره تقدير است كه چاره انديشى به مرگ مى انجامد.(1)


  1. نقد مکتب ولونتاریسم Voluntarism (مکتب اصالت اراده و اختیار) که هرگونه جبری را نفی می کند، زیرا در اسلام انسان با کمک خدا عمل می کند.
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): كارها دستخوش تقديرند، آنسان، كه گاه تدبير سبب مرگ شود.

و آن حضرت فرمود: امور رام مقدّرات است، تا بدان جا كه گاهى مرگ آدمى به تدبير خود اوست.

[و فرمود:] كارها چنان رام تقدير است كه گاه مرگ در تدبير است.

امام عليه السّلام (در اعتماد نداشتن بتدبير و پايان بينى) فرموده است:

كارها رام و پيرو احكام قضا و قدر است بطوريكه (گاهى) تباهى در تدبير و پايان بينى مى باشد (چون انسان بمصالح و مفاسد و اسرار و رازهاى قضاء و قدر آگاه نيست نبايستى بتدبير و انديشه خود دلبستگى داشته باشد چه بسا تدبير و انديشه سبب تباهى مى گردد).

امام(عليه السلام) فرمود: حوادث و امور، تسليم تقديرهاست تا آنجا که گاه مرگ انسان در تدبير (و هوشيارى او) است.