ترجمه حکمت 173 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ، عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاء.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ارزش مشورت ها

و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند، صحيح را از خطا خوب شناسد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر كه از آراء ديگران استقبال كند، مواضع خطا را تواند شناخت.

و آن حضرت فرمود: آن كه به استقبال آراء معتبره رود موارد اشتباه را بشناسد.

[و فرمود:] آن كه پيشاپيش رأيها تاخت، درست را از خطا باز شناخت.

امام عليه السّلام (در باره مشورت و كنگاش) فرموده است:

كسيكه به راههاى انديشه ها رو آورد (از خردمندان كمك فكرى بطلبد) جاهاى خطاء و اشتباه كارى را بشناسد (و از آنچه زيان دارد دورى گزيند).

امام(عليه السلام) فرمود: كسى كه از آراى مختلف استقبال كند (و نظرات متفاوت را بررسى نمايد) موارد خطا را خواهد شناخت.