ترجمه حکمت 194 نهج البلاغه

وَ كَانَ (علیه السلام) يَقُولُ: مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَ حِينَ أَعْجِزُ عَنِ الِانْتِقَامِ، فَيُقَالُ لِي لَوْ صَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لِي لَوْ عَفَوْتَ؟

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ضرورت پرهيز از خشم و انتقام

و درود خدا بر او، فرمود: چون خشم گيرم، كى آن را فرو نشانم؟ در آن زمان كه قدرت انتقام ندارم، كه به من بگويند «اگر صبر كنى بهتر است»؟ يا آنگاه كه قدرت انتقام دارم كه به من بگويند «اگر عفو كنى خوب است»؟

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هنگامى كه خشمگين مى شوم، چه هنگام خشم خود را فرو نشانم. آيا زمانى كه از انتقام عاجز آمده ام كه مى گويند صبر كن. يا آن گاه كه بر انتقام توانايم كه مى گويند، اگر عفو كنى، بهتر؟

و آن حضرت مى فرمود: وقتى به خشم آمدم چه زمانى خشمم را فرونشانم، آيا هنگامى كه از انتقام ناتوانم و به من گفته شود: اگر صبر مى كردى بهتر بود يا وقتى كه قدرت بر كيفر دارم و به من گفته شود: اگر مى بخشيدى بهتر بود؟

[و فرمود:] چون خشمناك شوم، كى خشم خود را فرو نشانم؟ آن گاه كه انتقام گرفتن نتوانم، تا مرا گويند اگر شكيبا باشى -بهتر- يا آن گاه كه توانم تا مرا گويند اگر ببخشايى -نيكوتر-؟

امام عليه السّلام (در ترغيب به فرو بردن خشم) مى فرمود:

كى خشم خود را بهبودى دهم (فرونشانم) هر گاه غضب كرده ترشرو شدم آيا هنگاميكه از انتقام و كيفر نمودن ناتوان باشم و بمن بگويند اگر شكيبائى مى نمودى (تا توانا مى شدى سزاوار بود) يا هنگاميكه بر انتقام توانا باشم و بمن بگويند اگر مى بخشيدى (شايسته بود، بهر حال فرو نشاندن خشم ستوده است چه شخص توانا باشد و چه ناتوان).

امام عليه السلام فرمود: من كى آتش خشمم را فرو نشانم آيا هنگامى كه از انتقام ناتوانم كه به من مى‌گويند : اگر صبر كنى (تا توانا شوى) بهتر است يا هنگامى كه قادر بر انتقامم كه به من گفته مى‌شود: اگر عفو كنى بهتر است.