ترجمه حکمت 195 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام) وَ قَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ: هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ. [وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ]: هَذَا مَا كُنْتُمْ تَتَنَافَسُونَ فِيهِ بِالْأَمْسِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

پرهيز از بخل ورزى

و درود خدا بر او، فرمود: (در سر راه از كنار مزبله اى عبور مى كرد.) اين همان است كه بخيلان به آن بخل مى ورزند.

(و در روايت ديگرى نقل شد كه) اين چيزى است كه ديروز بر سر آن رقابت مى كرديد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

وقتى بر مزبله اى گذشت، چنين فرمود: اينها چيزهايى است كه بخيلان از انفاقش خوددارى مى كردند.

[و در روايت ديگر آمده است]:

اينها چيزهايى هستند كه ديروز براى به دست آوردنشان با هم رقابت مى كردند.

و آن حضرت از كنار نجاستى در مزبله اى عبور كرد و فرمود: اين چيزى است كه بخيلان به آن بخل ورزيدند.

و در خبر ديگرى است كه فرمود:

اين چيزى است كه ديروز در آن رغبت مى نموديد.

[و بر پليديى كه در پارگين بود گذشت و فرمود:] اين چيزى است كه بخيلان در آن بخل مى ورزيدند.

[و در روايت ديگرى است كه فرمود:] اين چيزى است كه ديروز بر سر آن همچشمى مى كرديد.

امام عليه السّلام هنگاميكه به پليدى كه بر مزبله و جاى سرگينى بود گذر ميكرد (در دل نبستن به كالاى دنيا) فرمود:

  1. اينست نتيجه آنچه بآن بخل داران بخل مى ورزيدند.
  2. (سيّد رضىّ فرمايد:) و در خبر ديگرى است كه آن حضرت فرمود: اين آن چيزيست كه روز گذشته شما در آن كوشش و رغبت مى نموديد.

امام(عليه السلام) از كنار مزبله اى گذشت، فرمود: اين همان است كه بخيلان به آن بخل مى ورزيدند.

و در روايت ديگرى چنين نقل شده كه امام(عليه السلام) پس از مشاهده مزبله فرمود: اين همان چيزى است كه ديروز شما بر سر تصاحب آن با هم رقابت داشتيد.