ترجمه حکمت 226 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

طمع ورزى و خوارى

و درود خدا بر او، فرمود: طمعكار همواره زبون و خوار است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): طمعكار به دام مذلت و خوارى خويش گرفتار است.

و آن حضرت فرمود: طمع كار دچار بند خوارى است.

[و فرمود:] طمعكار در بند خوارى گرفتار است.

امام عليه السّلام (در زيان آز) فرموده است:

آزمند (مانند اسير و گرفتار) در بند ذلّت و خوارى است (چون همه او را كوچك و خوار شمرده باو اهميّت نمى دهند).

امام(عليه السلام) فرمود: طمع كار در بند ذلت گرفتار است.