ترجمه حکمت 225 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّادِ، عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی بهداشتی 

حسادت و بيمارى

و درود خدا بر او، فرمود: شگفتا كه حسودان از سلامتى خود غافل مانده اند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): شگفتا كه حسودان از تندرستى مردم غافل اند.

و آن حضرت فرمود: از غفلت حسودان از سلامت بدنهاى خود در شگفتم.

[و فرمود:] شگفت است از رشك بران كه غافلند از تندرستى مردمان.

امام عليه السّلام (در اهميّت تندرستى) فرموده است:

شگفتا از غافل ماندن رشكبران از تندرستى بدنها (ى مردم يعنى عجب است كه رشكبران بمال و جاه ديگران رشك مى برند و به سلامتى و تندرستى آنها كه بزرگترين نعمتها است رشك نمى برند).

امام(عليه السلام) فرمود: در شگفتم كه چگونه حسودان از سلامتى خويش غافل اند.