ترجمه حکمت 240 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الْحَجَرُ الْغَصِيبُ فِي الدَّارِ، رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.
[قال الرضي رحمه الله تعالى و يُروى هذا الكلام عن النبي (صلی الله علیه وآله) و لا عجب أن يشتبه الكلامان، لأن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب].

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اقتصادی سیاسی 

غصب و ويرانى

و درود خدا بر او، فرمود: سنگ غصبى در بناى خانه، مايه ويران شدن آن است.

(سید رضی گوید: اين سخن از رسول خدا نقل شده است، و اينكه سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و على عليه السّلام شبيه يكديگرند جاى شگفتى نيست براى اينكه هر دو از يك جا سر چشمه گرفته و در دو ظرف ريخته شده است).

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): سنگ غصبى كه در بناى خانه به كار رفته باشد، گرو ويرانى آن است.

رضى گويد: اين سخن از پيامبر (ص) هم نقل شده و اگر اين دو گفتار همانند هم باشند، جاى شگفتى نيست. زيرا مانند آبى هستند كه از يك چاه كشيده و از يك دلو ريخته باشد.

و آن حضرت فرمود: سنگ غصبى در بناى ساختمان مستلزم خرابى آن است.

اين سخن از رسول الهى صلّى اللّه عليه و آله هم روايت شده، و از اينكه شبيه هم است عجبى نيست، زيرا از يك چاه كشيده شده، و از يك دلو ريخته شده.

[و فرمود:] سنگى كه به غصب در خانه است، در گرو ويرانى كاشانه است.

[و اين گفتار از پيامبر (ص) روايت شده است و شگفت نيست كه دو سخن همديگر را ماند كه از يك چاه كشيده است و در دو دلو ريخته.]

امام عليه السّلام (در زيان مال غصبى و دارايى كه از راه ستم بدست آيد) فرموده است:

سنگ غصبى در سرا (ى هر كه باشد) گرو ويرانى آن سرا است (چنانكه گرو مستلزم اداء دين است سنگ غصبى نيز مستلزم ويرانى ساختمان مى باشد.)

«سيّد رضىّ «رحمه اللّه» فرمايد: و اين فرمايش از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله (نيز) روايت ميشود، و شگفت نيست كه آن دو كلام بهم مانند زيرا آن دو آب از يك چاه كشيده و از يك دلو ريخته شده است (آنچه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده از جانب خدا بوده امام عليه السّلام هم فرموده آن حضرت را بيان مى فرمايد).

امام(عليه السلام) فرمود: سنگ غصبى در بناى خانه گروگان ويرانى آن است.

مرحوم سيد رضى مى گويد: «اين سخن از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز نقل شده است و جاى تعجب نيست كه هر دو كلام مانند هم باشند، زيرا هر دو از يك محل سرچشمه گرفته و ريزش هر دو از يك دلو بوده است».