ترجمه حکمت 241 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ، أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

سیاسی 

آينده دردناك ستمكاران

و درود خدا بر او، فرمود: روزى كه ستمديده از ستمكار انتقام كشد، سخت تر از روزى است كه ستمكار بر او ستم روا مى داشت.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): روز بازخواست ستمديده بر ستمكار، سخت تر است از روز قدرت ستمكار بر ستمديده.

و آن حضرت فرمود: روز مظلوم عليه ظالم سخت تر از روز ظالم بر مظلوم است.

[و فرمود:] روز ستمديده بر ستمكار سخت تر است، از روز ستمكار بر ستم كشيده.

امام عليه السّلام (در زيان ستم) فرموده است:

روز ستمكشيده (انتقام روز رستخيز) بر ستمگر سختتر است از روز ستمگر (تسلّط او در دنيا) بر ستمكشيده (زيرا مدّت ستمگرى ستمگر در دنيا چند روزى بيش نيست و پايان آن هويدا است ولى كيفر او در قيامت آتش جاويد است).

امام عليه السلام فرمود: روز انتقام مظلوم از ظالم، شديدتر از روز ستم كردن ظالم بر مظلوم است.