ترجمه حکمت 242 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَى وَ إِنْ قَلَّ، وَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اعتقادی 

ارزش ترس از خداوند

و درود خدا بر او، فرمود: از خدا بترس هر چند اندك، و ميان خود و خدا پرده اى قرار ده هر چند نازك.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): از خداى بترس، اگر چه اندك باشد، و ميان خود و خداى پرده شرمى قرار ده، هر چند، نازك بود.

و آن حضرت فرمود: خدا را بپرهيز اگر چه كم باشد، و بين خود و خداوند پرده حرمت قرار ده اگر چه نازك باشد.

[و فرمود:] از خدا بترس هر چند ترسى اندك بود، و ميان خود و خدا پرده اى بنه هر چند تنك بود.

امام عليه السّلام (در باره پرهيزكارى) فرموده است:

از خدا بترس ترسيدنى اگر چه اندك باشد (كار خويش با خدا يكسره مگردان كه به گرفتارى هميشگى برسد) و بين خود و خدا پرده اى قرار ده اگر چه نازك باشد (حدود و احكام خدا را حفظ كرده پرده درى مكن و جاى آشتى بگذار كه اگر پشيمان شدى راه داشته باشى).

امام عليه السلام فرمود: تقوا و پرهيزكارى پيشه كن هرچند كم باشد و ميان خود و خدا پرده‌اى قرار ده هرچند نازك باشد.