ترجمه حکمت 250 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ، وَ حَلِّ الْعُقُودِ، وَ نَقْضِ الْهِمَم.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اعتقادی 

خداشناسى در حوادث روزگار

و درود خدا بر او، فرمود: خدا را از سست شدن اراده هاى قوى، گشوده شدن گره هاى دشوار، و درهم شكسته شدن تصميم ها، شناختم.(1)


  1. امام باقر (ع) فرمود: مردی از امام سؤال کرد که: ای امیرمؤمنان! با چه چیزی خدا را شناختی؟ آن حضرت جواب داد.
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): خداى سبحان را به گسيختن عزيمتها و باز شدن گره اراده ‏ها شناختم.

و آن حضرت فرمود: خدا را با به هم خوردن تصميم ها و گشوده شدن عزمها و شكستن آهنگها شناختم.

[و فرمود:] خدا را شناختم، از سست شدن عزيمتها، و گشوده شدن بسته ها.

امام عليه السّلام (در باره خداشناسى) فرموده است:

خداوند سبحان را شناختم به بهم خوردن اراده هائى كه شخص در آنها پايدار است، و به باز شدن گره ها (ى انديشه ها و كارها، پس بهم خوردن اراده ها دليل است كه آدمى را مالك و آفريننده اى است كه عنان اختيار او در چنگ خود دارد، و اينكه گاهى اراده شخص انجام ميشود براى آنست كه يك باره از تصميم گرفتن دست نكشد).

امام عليه السلام فرمود: خداوند را به‌وسيله بَرهم خوردن تصميم‌ها، فسخ پيمان‌ها و نقض اراده‌ها شناختم.