ترجمه حکمت 249 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی تربیتی 

بهترين عمل ها

و درود خدا بر او، فرمود: بهترين كارها آن است كه با ناخشنودى در انجام آن بكوشى.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بهترين كارها، كارى است كه خود را به انجام دادن آن، به اجبار، وادار سازى.

و آن حضرت فرمود: بهترين عمل عملى است كه خود را به آن وادارى.

[و فرمود:] بهترين كارها آن بود كه به ناخواه خود را بدان وادارى.

امام عليه السّلام (در باره كارهاى دشوار) فرموده است:

بهترين اعمال و كارها كارى است كه نفس خود را بانجام آن به اجبار وادارى (زيرا پاداش باندازه رنج داده ميشود، و از اينرو پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده است: «أفضل الأعمال أحمزها» يعنى بهترين كردارهاى شايسته دشوارترين آنها است).

امام عليه السلام فرمود: برترين اعمال آن است كه خود را (به زحمت) بر آن وادار كنى.