ترجمه حکمت 256 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): صِحَّةُ الْجَسَدِ، مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی بهداشتی 

حسادت و بيمارى

و درود خدا بر او، فرمود: سلامت تن در دورى از حسادت است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): تندرستى از كمى حسد است.

و آن حضرت فرمود: سلامت بدن از كمى حسادت است.

[و فرمود:] حسد چون كم بود، تن درست و بى غم بود.

امام عليه السّلام (در سود رشك نبردن) فرموده است:

درستى تن از كمى رشك بردن است (زيرا غمّ و اندوه بيمارى آرد، و رشكبر به اندوه بسيار گرفتار و از تندرستى بى بهره است).

امام عليه السلام فرمود: تندرستى، از كمى حسادت است.