ترجمه حکمت 26 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی اخلاقی 

رفتار شناسى (و نقش روحيّات در تن آدمى)

و درود خدا بر او، فرمود: كسى چيزى را در دل پنهان نكرد جز آن كه در لغزش هاى زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد گشت.(1)


  1. اشاره به علم پسی کوفیسیکس Psychophysics (رابطه تن با روان) و پسیکوسوماتیکس Psychosomatics که از دو واژه Psycho یعنی روان و روح و Soma بمعنی بدن گرفته شده است، یعنی اشتراک روح و بدن، و اشاره به علمِ بی هیوریسم Behaviorism (رفتار شناسی).
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هيچكس چيزى را در دل نهان ننمود، مگر آنكه، در سخن نابجايى كه از دهانش مى پرد، يا در صفحات چهره اش، هويدا شود.

و آن حضرت فرمود: كسى چيزى را در درونش پنهان نمى كند مگر اينكه از سخنان بى تأمّلش و از صفحات رخسارش آشكار مى گردد.

[و فرمود:] هيچ كس چيزى را در دل نهان نكرد، جز كه در سخنان بى انديشه اش آشكار گشت و در صفحه رخسارش پديدار.

امام عليه السّلام (در باره پنهان نماندن راز) فرموده است:

كسى چيزى را در دل پنهان نمى كند مگر آنكه در سخنان بى انديشه و رنگ رخسارش هويدا مى گردد (مانند زردى رو كه علامت ترس و سرخى آن كه نشانه شرمندگى است).

امام(عليه السلام) فرمود: هيچ کس چيزى را در دل پنهان نمى کند مگر اين که در سخنان بى انديشه اى که از او صادر مى شود و در صفحه صورتش، آشکار مى گردد.