ترجمه حکمت 27 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): إمْشِ بِدَائِكَ، مَا مَشَى بِك.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

بهداشتی درمانی 

روش درمان دردها

و درود خدا بر او، فرمود: با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): تا درد همراه توست تو نيز با او همراهى كن.

 و آن حضرت فرمود: با بيماريت راه برو تا جايى كه با تو راه مى رود.

 [و فرمود:] با درد خود بساز چندان كه با تو بسازد.

امام عليه السّلام (در باره خوددارى از بيماريها) فرموده است:

درد خود را بسر ببر چندان كه او ترا راه مى برد (از پا نينداخته يعنى براى اندك بيمارى بسترى مشو).

امام(عليه السلام) فرمود:

با بيمارى ات همراهى کن مادامى که با تو همراهى مى کند.