ترجمه حکمت 264 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ، تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاق اجتماعی 

نيكى به بازماندگان ديگران

و درود خدا بر او، فرمود: به بازماندگان ديگران نيكى كنيد، تا حرمت بازماندگان شما را نگاه دارند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): به بازماندگان ديگران نيكى كنيد تا بازماندگانتان را پاس دارند.

و آن حضرت فرمود: به بازماندگان مردم احسان كنيد، تا پاس بازماندگان شما را بدارند.

[و فرمود:] به بازماندگان ديگران نيكى كنيد تا بر بازماندگان شما رحمت آرند.

امام عليه السّلام (در باره نيكى) فرموده است:

به فرزندان ديگران نيكى و مهربانى كنيد تا پاس فرزندان شما را بدارند.

امام عليه السلام فرمود: با بازماندگان ديگران خوشرفتارى كنيد تا با بازماندگان شما همين گونه رفتار كنند.