ترجمه حکمت 265 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَاباً، كَانَ دَوَاءً؛ وَ إِذَا كَانَ خَطَأً، كَانَ دَاء.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی درمانی 

گفتار حكيمان و درمان

و درود خدا بر او، فرمود: گفتار حكيمان اگر درست باشد درمان،(1) و اگر نادرست، درد جان است.


  1. اشاره به علم سوماتولوژی Somatology (خاصیّت شناسی)
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): سخن حكيمان اگر درست باشد داروست و اگر نادرست باشد، درد است.

و آن حضرت فرمود: سخن حكيمان اگر درست باشد دوا، و اگر خطا باشد درد است.

[و فرمود:] گفتار حكيمان اگر درست باشد درمان است، و اگر نادرست بود درد -تن و جان-.

امام عليه السّلام (در باره سخن بزرگان) فرموده است:

سخن اهل دانش و بينش اگر درست باشد (براى دردهاى دنيا و آخرت) دارو است، و اگر نادرست باشد درد است (موجب فتنه و تباهكارى است، پس حكيم و دانشمند بايد كوشش نمايد كه سخن نادرست نگويد كه گفته اند: «زلّة العالم زلّة العالَم» يعنى لغزيدن دانشمند لغزش جهان است).

امام عليه السلام فرمود: گفتار دانشمندان اگر صحيح و درست باشد دوا (داروى شفابخش) و اگر نادرست وخطا باشد درد و بيمارى است.