ترجمه حکمت 278 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ، أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی تربیتی 

ارزش تداوم عمل

و درود خدا بر او، فرمود: كار اندكى كه ادامه يابد، از كار بسيارى كه از آن به ستوه آيى اميدوار كننده تر است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): چيز اندكى كه بر آن مداومت كنى، بهتر است از بسيارى كه از آن ملول گردى.

و آن حضرت فرمود: اندك كارى كه بر آن مداومت كنى اميد بخش تر است از كار زيادى كه از آن خسته شوى.

[و فرمود:] اندكى كه با آن بپايى به از بسيارى كه از آن دلگير آيى.

امام عليه السّلام (در ستودن پشتكار داشتن) فرموده است:

اندك كارى كه بآن ادامه دهى اميد (سود) بآن بيشتر است از كار بسيارى كه از آن ملول و خسته گردى (كه بر اثر تركش نمائى).

امام عليه السلام فرمود: كار كمى كه (با نشاط) آن را ادامه دهى اميدبخش تر از كار زياد و خسته كننده است.