ترجمه حکمت 279 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ، فَارْفُضُوهَا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

عبادی 

شناخت جايگاه واجبات و مستحبّات

و درود خدا بر او، فرمود: هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): اگر مستحبات به واجبات زيان رسانند، مستحبات را ترك گوى.

و آن حضرت فرمود: زمانى كه مستحبّات به واجبات زيان بزند مستحبات را رها كنيد.

[و فرمود:] اگر مستحبها به واجبها زيان رساند، مستحبها را واگذاريد.

امام عليه السّلام (در ترغيب بواجبات) فرموده است:

هر گاه مستحبّات بواجبات زيان رساند (اخلال نمايد) آن مستحبّات را ترك كنيد (برهان آن در شرح فرمايش سى و هشتم و يك صد و نهم گذشت).

امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه نافله ها (مستحبات) به فرائض (واجبات) زيان رساند، آنها را ترك گوييد.