ترجمه حکمت 301 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَ كِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ‏.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اجتماعی سیاسی 

احتياط در فرستادن پيك‏ها و نامه‏ ها

و درود خدا بر او، فرمود: فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو، و نامه تو گوياترين سخنگوى تو است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): فرستاده‏ اى كه نزد كسى مى ‏فرستى، ترجمان عقل توست و نامه تو رساتر چيزى است كه از سوى تو سخن مى‏ گويد.

و آن حضرت فرمود: فرستاده تو نزد ديگران بيان كننده عقل توست، و نامه‏ ات رساترين چيزى است كه از جانب تو سخن مى‏ گويد.

[و فرمود:] فرستاده تو ميزان خرد تو را رساند و نامه ‏ات رساتر چيزى است كه از سوى تو سخن راند.

امام عليه السّلام (در باره پيام فرستادن) فرموده است:
1- پيامبر تو (براى ديگرى) عقل ترا بيان ميكند (پس بايد زيرك و دانا باشد تا بتواند مراد ترا با الفاظ شيرين و سخن رسا بفهماند)
2- و نامه تو رساتر چيزى است كه از جانبت سخن مى‏ گويد (مانند زبان تو است و چون پيام برنده نيست كه شايد كم و زياده بگويد و باعث گرفتارى و تباهى گردد).

امام عليه السلام فرمود: فرستاده تو نشانه عقل تو و نامه ات گوياترين سخنگوى توست.