ترجمه حکمت 305 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

غيرتمندى و ترك زنا

و درود خدا بر او، فرمود: غيرتمند هرگز زنا نمى كند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): غيرتمند هرگز زنا نمى كند.

و آن حضرت فرمود: مرد با غيرت هرگز زنا نمى كند.

[و فرمود:] غيرتمند هرگز زنا نكند.

امام عليه السّلام (در باره زناء) فرموده است:

غيرت دار و جوانمرد هرگز زناء نكند (چون نمى پسندد كه با اهلش زناء كنند غيرت و جوانمرديش اجازه نمى دهد كه با زنى كه باو حرام است هم بستر شود).

امام عليه السلام فرمود: انسان غيرتمند هرگز زنا نمى كند (زيرا كارى كه دوست ندارد ديگران در حق او كنند او در حق ديگران روا نخواهد داشت).