ترجمه حکمت 332 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِه.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

سیاسی 

مسؤوليّت رهبرى

و درود خدا بر او، فرمود: حاكم اسلامى، پاسبان خدا در زمين اوست.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): حاكمان پاسبانان خداوند هستند، در روى زمين.

و آن حضرت فرمود: حاكمان پاسبانان خداوند در زمين اند.

[و فرمود:] قدرت حاكمان پاسبانان خداست در زمين او.

امام عليه السّلام (در باره پادشاهان) فرموده است:

پادشاهان پاسبانان خدايند در زمين (كه مردم را از آزار رساندن و هر ناپسندى بيكديگر جلوگيرى مى نمايند. و الف و لام السّلطان الف و لام جنس است كه همه پادشاهان را شامل ميشود و از اينرو خبر آنرا «وزعة» فرموده كه جمع «وازع» است يعنى حاكم و پاسبان).

امام عليه السلام فرمود: سلطان (عادل) پاسدار الهى در زمين اوست.