ترجمه حکمت 340 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اقتصادی 

ارزش پاكدامنى و شكرگزارى

و درود خدا بر او، فرمود: پاكدامنى زيور تهيدستى، و شكرگزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): پاكدامنى، زيور فقر است و شكرگزارى زيور توانگرى.

و آن حضرت فرمود: پاكدامنى زينت تهيدستى، و سپاس زيور توانگرى است.

[و فرمود:] پاكدامنى زيور درويشى است، و سپاس زينت توانگرى.

امام عليه السّلام (در فقر و غنى) فرموده است:

آرايش دست تنگى پاكدامنى است، و آرايش توانگرى سپاسگزارى (فقير را كه گناه نكند و دست پيش مردم دراز ننمايد همه مى ستايند و بهره اش را زود مى يابد، و غنىّ كه سپاسگزار باشد مردم خير خواه او ميشوند و آن موجب افزايش نعمت خداوند گردد).

امام عليه السلام فرمود: عفّت و خويشتندارى، زينت فقر است و شكر و سپاس، زينت غناو توانگرى است.