ترجمه حکمت 342 نهج البلاغه

وقال (عليه السلام): الْغِنَى الاَْكْبَرُ، الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاق اجتماعی 

راه بى نيازى

و درود خدا بر او، فرمود: برترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بزرگترين توانگرى، مأيوس شدن است از آنچه در دست مردم است.

و آن حضرت فرمود: توانگرى بزرگتر نوميدى از چيزى است كه در اختيار مردم است.

[و فرمود:] بزرگتر توانگرى نوميدى است از آنچه در دست مردم است.

امام عليه السّلام (در باره چشمداشت نداشتن بمال ديگران) فرموده است:

توانگرى بسيار بزرگ آرزو نداشتن است بآنچه (دارائى كه) در دست مردم است (چون كسيكه بمال ديگران چشمداشت نداشت مانند توانگران در رفاه و آسايش است).

امام عليه السلام فرمود: برترين بى نيازى، يأس و چشم پوشى است از آنچه در دست مردم است.