ترجمه حکمت 345 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ الْعِصْمَةِ، تَعَذُّرُ الْمَعَاصِي.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

معنوی 

يكى از راههاى پاك ماندن

و درود خدا بر او، فرمود: دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): گونه اى پاكدامنى است، به گناه دست نايافتن.

و آن حضرت فرمود: قدرت نداشتن بر گناه نوعى پاكدامنى است.

[و فرمود:] گناه نتوانستن كردن، گونه اى از ترك گناه است.

امام عليه السّلام (در باره بازماندگان از گناهان) فرموده است:

از (اسباب) پاكدامنى دست نيافتن است بر (انجام) گناهان (زيرا چون شخص به معصيتى دست نيافت ناچار از آن به سلامت ماند و كم كم گناه نكردن ملكه او گشته در نفسش رسوخ نمايد و مراد از عصمت و پاكدامنى هم همان ملكه است).

امام عليه السلام فرمود: عدم توانايى بر گناه، نوعى عصمت است.