ترجمه حکمت 346 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ، يُقْطِرُهُ السُّؤَالُ؛ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

مشكلات درخواست كردن

و درود خدا بر او، فرمود: آبروى تو چون يخى جامد است كه درخواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزى.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): آبروى تو آبى است بسته. درخواست از ديگران آن را قطره قطره مى ريزد، پس بنگر كه آبرويت را نزد كه مى ريزد.

و آن حضرت فرمود: آبرويت جامد است، اظهار حاجت آن را مى ريزد، توجه كن آن را نزد چه كسى مى ريزى.

[و فرمود:] آبرويت نريخته ماند تا خواهش آن را بچكاند، پس بنگر كه آن را نزد كه مى ريزى.

امام عليه السّلام (در باره آبرو) فرموده است:

آبروى تو بسته است (محفوظ مى باشد) سؤال و درخواست آنرا مى چكاند (مى ريزد) بنگر آنرا پيش كى مى ريزى (از مردم پست چيزى نخواه كه اگر خواسته ات را انجام ندهد شرمنده مى گردى و اگر روا سازد هميشه ترا فروتن مى خواهد).

امام عليه السلام فرمود: آبرويت جامد است و تقاضا آن را آب كرده، فرو مى ريزد. ببين آن را نزد چه كسى فرو مى ريزى.