ترجمه حکمت 348 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): أَشَدُّ الذُّنُوبِ، مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُه.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

سخت ترين گناه

و درود خدا بر او، فرمود: سخت ترين گناه، آن كه گناهكار آن را كوچك بشمارد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): سخت ترين گناهان، گناهى است كه مرتكب آن آسانش انگارد و خردش شمرد.

و آن حضرت فرمود: سخت ترين گناهان گناهى است كه گنه كار آن را ناچيز بشمارد.

[و فرمود:] سخت ترين گناهان آن بود كه گنهكار آن را خوار بشمرد.

امام عليه السّلام (در باره گناه) فرموده است:

سختترين گناهان (نزد خدا) گناهى است كه شخص آنرا آسان و خرد پندارد (زيرا بى اعتنائى به گناه اگر چه كوچك باشد مستلزم نترسيدن از كيفر و توبه و باز گشت از آن مى گردد و چون ملكه شخص گشته در نفس رسوخ نمود از هيچ گناهى هر چند بزرگ باشد پروا ندارد).

امام عليه السلام فرمود: شديدترين گناهان گناهى است كه صاحبش آن را كوچك بشمارد.