ترجمه حکمت 353 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْبَرُ الْعَيْبِ، أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

بزرگترين عيب

و درود خدا بر او، فرمود: بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را كه در خود دارى، بر ديگران عيب بشمارى.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بزرگترين عيب اين است كه چيزى را عيب انگارى كه در تو نيز تواند بود.

و آن حضرت فرمود: بزرگترين عيب آن است كه عيب دانى صفتى را كه مانند آن در خودت باشد.

[و فرمود:] بزرگترين عيب آن بود كه چيزى را زشت انگارى كه خود به همانند آن گرفتارى.

امام عليه السّلام (در باره عيب جويى) فرموده است:

بزرگترين زشتى آنست كه زشت بدانى صفتى را كه مانند آن در تو باشد.

امام عليه السلام فرمود: بزرگترين عيب آن است كه آنچه را در خود توست براى ديگران عيب بشمارى.