ترجمه حکمت 378 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ، وَ هُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوء.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اقتصادی 

آثار شوم بخل ورزى

و درود خدا بر او، فرمود: بخل ورزيدن كانون تمام عيب ها، و مهارى است كه انسان را به سوى هر بدى مى كشاند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بخل صفتى است جامع همه بديها و عيبها. بخل مهارى است كه آدمى را به سوى هر ناشايست مى كشاند.

و آن حضرت فرمود: بخل جامع تمام عيب هاى زشت است، و اين خصلت افسارى است كه آدمى را به سوى تمام زشتى ها مى برد.

[و فرمود:] تنگ چشمى همه بديها را فراهم گرداند و مهارى است كه به سوى هر بدى كشاند.

امام عليه السّلام (در نكوهش بخل و زفتى) فرموده است:

بخل گرد آورنده بديها و زشتيها و مهارى است كه (شخص) بآن بهر بدى كشيده ميشود (چون بخل بحسد و حرص و قطع رحم و ظلم به مستمندان و مانند اين معاصى مى كشد).

امام(عليه السلام) فرمود: بخل، جامع تمام عيوب است و وسيله اى است كه انسان را به هر بدى اى مى كشاند.