ترجمه حکمت 386 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ شَيْئاً، نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی اخلاقی 

ضرورت استقامت

و درود خدا بر او، فرمود: جوينده چيزى يا به آن يا به برخى از آن، خواهد رسيد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر كس در طلب چيزى برخيزد، يا همه آن را به دست خواهد آورد يا بخشى از آن را.

و آن حضرت فرمود: هر كه جوينده چيزى باشد، به تمام آن يا به قسمتى از آن مى رسد.

[و فرمود:] آن كه چيزى را جويد، بدان يا به برخى از آن رسد.

امام عليه السّلام (در باره كوشش در كار) فرموده است:

هر كه چيزى را بجويد آنرا يا بعض آنرا خواهد يافت (زيرا خواستن آماده است براى بدست آوردن، اگر استعداد و آمادگى بر آن كامل باشد همه را بدست آورد، و اگر كامل نباشد كمبود خواسته شده باندازه كمى استعداد مى باشد).

امام(عليه السلام) فرمود: هركس براى رسيدن به چيزى تلاش كند يا به همه آن مى رسد يا به قسمتى از آن چيز.