ترجمه حکمت 388 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ، وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ؛ أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اقتصادی بهداشتی 

فقر زدايى و سلامت

و درود خدا بر او، فرمود: آگاه باشيد كه فقر نوعى بلا است. و سخت تر از تنگدستى بيمارى تن و سخت تر از بيمارى تن، بيمارى قلب است، آگاه باشيد كه همانا عامل تندرستى تن، تقواى دل است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بدانيد كه يكى از بلاها تهيدستى است و بدتر از تهيدستى بيمارى تن است و بدتر از بيمارى تن بيمارى دل است. بدانيد كه [از نعمتهاست گشايش در مال و برتر از گشايش در مال تندرستى است و] برتر از تندرستى پرهيزگارى است.

و آن حضرت فرمود: بدانيد از جمله بلاها تهيدستى، و سخت تر از آن بيمارى جسم، و سخت تر از بيمارى جسم بيمارى قلب است. و بدانيد [از جمله نعمت ها ثروت، و برتر از ثروت سلامت جسم، و] برتر از سلامت جسم تقواى قلب است.

[و فرمود:] بدانيد كه از جمله بلاها درويشى است و سخت تر از درويشى بيمارى تن، و سخت تر از بيمارى تن بيمارى دل. بدانيد [كه از نعمتها فراخى مال است و بهتر از فراخى مال، درستى تن و] بهتر از درستى تن، دل از گناه محفوظ بودن.

امام عليه السّلام (در باره گرفتاريها و نعمتها) فرموده است:
1- بدانيد كه از جمله گرفتاريها بى چيزى است، و سختتر از بى چيزى بيمارى تن است، و سختتر از بيمارى تن بيمارى دل است (چون لازمه آن از دست دادن نيك بختيهاى آخرت مى باشد)
2- و بدانيد كه [از جمله نعمتها دارائى فراوان است، و بهتر از دارائى فراوان تندرستى است، و] بهتر از تندرستى پرهيز دل است (چون سبب بدست آوردن نيك بختيهاى هميشگى مى باشد).

امام(عليه السلام) فرمود: آگاه باشيد كه يكى از بلاها فقر و تنگدستى است و بدتر از آن بيمارى جسم است و از آن بدتر بيمارى قلب (فساد اخلاق و انحراف عقيدتى) مى باشد و بدانيد كه تقواى قلب به دليل صحت بدن است.