ترجمه حکمت 394 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی سیاسی 

ارزش سخن

و درود خدا بر او، فرمود: بسا سخن كه از حمله مسلّحانه كارگرتر است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): چه بسا، سخنى كه از حمله اى كارسازتر افتد.

و آن حضرت فرمود: چه بسا سخنى كه اثرش از حمله مؤثّرتر است.

[و فرمود:] بسا سخن كه از حمله كارگرتر بود.

امام عليه السّلام (در باره گفتار شايسته) فرموده است:

بسا گفتار كه اثرش (در دلها) بيشتر است از حمله نمودن و بر جستن (بسا شخص خردمند به گفتار كارى انجام مى دهد كه به شمشير و كتك انجام نگيرد).

امام(عليه السلام) فرمود: چه بسيار سخن هايى كه از حمله كردن (و اعمال قدرت) نافذتر است.